Menu
top-banner-13.jpg

Terebinth 2021-4

De herdenkingssteen voor Thomas a Kempis op begraafplaats Bergklooster bij Zwolle siert de voorkant van het decembernummer. Bergklooster ligt op de plek van het vroegere Agnietenklooster en redacteur Bert Pierik is er beheerder. Hij vertelt over het museum voor Thomas a Kempis dat hij heeft ingericht en ook zijn fotoreportage wijdt hij aan de schrijver van De Imitatione Christi.

Veel aandacht deze keer voor funerair erfgoed in en om kerken: wat gebeurde er met de graven in de Pieterskerk in Leiden? Wat gebeurt er met het kerkhof in Cuijk? En wie was Rombout Verhulst, vernieuwend maker van grafmonumenten? U leest er alles over in dit nummer.

En verder wandelen we over Moscowa en sluiten we de reeks af over het Hera-project dat de plaats van migranten in de Europese, in ons geval Nederlandse, begraafcultuur onderzoekt.

 

Lees meer...

Terebinth 2021-3

Het septembernummer van Terebinth staat stil bij het 35-jarig bestaan van de stichting.

Voorzitter Bert Lever blikt terug, maar TB2021 3 cover hrvooral ook vooruit: naar meer samenwerking. Korrie Korevaart sprak met Marinus van den Berg, een van de oprichters. Aan Frans Renssen, ook een man van het eerste uur, wijdt Wim Cappers een in memoriam.
Na 35 jaar treedt een nieuwe generatie aan die funerair erfgoed een warm hart toedraagt. We zijn blij met Wouter Schrover, onze nieuwe redacteur. Hij stelt zich voor in dit nummer. Verder fraaie foto's van begraafplaats Nieuw Eykenduynen en aandacht voor paddenstoelen - want de herfst komt eraan.

 

Foto omslag: De iconische engel op Nieuw Eykenduynen. Vervaardigd in zink door de firma Braat in Delft. Foto: Bert Pierik

Lees meer...

Terebinth 2021-2

Terebinth 2021 2 cover Aansluitend bij het thema van het Weekend van de Begraafplaats, is de rode draad in dit nummer  'liefde'.  U vindt er veel vormen van in dit nummer, variërend van een kerkhof en congregatie met 'Liefde' in de naam, zorg voor rouwenden met spijs en drank, tot een min of meer verborgen manier om katholieke doden in gewijde aarde te begraven. Ook de liefde van vrijwilligers voor beheer en behoud van begraafplaatsen, die van een kunstenares om letters te hakken - en de resultaten daarvan op begraafplaatsen en kerkhoven.

Lees meer...

Terebinth 2021-1

TB2021 1 coverHet hoofdartikel is van Wim Cappers. Hij beschrijft driekwart eeuw zorg om het behoud van funerair erfgoed als herinnering en eerbetoon aan Henk Kok die in januari overleed op 97-jarige leeftijd. Een boeiend overzicht en een eerlijk portret.
Daarnaast aandacht voor de Chinese begraafplaats op Kranenburg in Zwolle: Christoph Jedan (Hera-project) schetst de ontstaansgeschiedenis van zo’n ‘migranten’-begraafplaats en Bert Pierik maakte er een fotoreportage over. Andere begraafplaatsen die aan bod komen zijn Groenesteeg in Leiden en Begraafplaats Hofstraat in Winschoten.
Jedans artikel bevat een impliciete reactie op het in november verschenen LOB-rapport over de begraafplaats van de toekomst. Koos Brandon Bravo schreef er een recensie van.

Lees meer...

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer van Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.
Oudere jaargangen (t/m 2019) zijn als pdf beschikbaar op deze site.