Menu
top-banner-14.jpg

Wat is Terebinth?

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Viermaal per jaar ontvangen donateurs Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed. Daarnaast verzorgt Terebinth informatieve bijeenkomsten en/of excursies. 

Binnen Terebinth zijn verschillende advies- en werkgroepen actief:
De Adviesgroep Begraafplaatsen adviseert begraafplaatsen (eigenaren, beheerders, ambtenaren en andere belanghebbenden) ten aanzien van beheer en behoud.
De Werkgroep Groen richt zich op het groen op begraafplaatsen, in het bijzonder op de voorlichting over (de bevordering van de) biodiversiteit op begraafplaatsen en over de landschappelijke aanleg van begraafplaatsen.
De Werkgroep markante Nederlanders brengt de graven (en urnen) van markante Nederlanders in kaart en bezoekt het hele jaar door begraafplaatsen met het doel deze personen, hun uitvaart en hun grafmonumenten te beschrijven, zodat duidelijk wordt vastgesteld welke graven waarom bewaard moeten worden. 
De Werkgroep excursies organiseert thema-bijeenkomsten voor donateurs en andere langstellenden.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u Terebinth financieel steunen? Meld u zich dan aan als donateur en neem contact met ons op via het bureau van Stichting Terebinth.