Menu
top-banner-25.jpg

Wat doet Terebinth?

2. Groen op de Groenesteeg 600
Groen op begraafplaats Groenesteeg in Oegstgeest

Terebinth is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het behoud van funerair erfgoed in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Donateurs ontvangen viermaal per jaar →Terebinth, tijdschrift voor funerair erfgoed. Daarnaast verzorgt Terebinth informatieve bijeenkomsten en excursies.

Binnen Terebinth zijn verschillende advies- en werkgroepen actief:

  • Adviesgroep Begraafplaatsen adviseert begraafplaatsen (eigenaren, beheerders, ambtenaren en andere belanghebbenden) over van beheer en behoud van begraafplaatsen.
  • Werkgroep Groen richt zich op het groen op begraafplaatsen, in het bijzonder op de voorlichting over en de bevordering van de biodiversiteit op begraafplaatsen en over de landschappelijke aanleg van begraafplaatsen.
  • Werkgroep markante Nederlanders brengt de graven (en urnen) van markante Nederlanders in kaart en bezoekt het hele jaar door begraafplaatsen met het doel deze personen, hun uitvaart en hun grafmonumenten te beschrijven, zodat duidelijk wordt vastgesteld welke graven waarom bewaard moeten worden. 
  • Werkgroep excursies organiseert bijeenkomsten voor donateurs en andere belangstellenden.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u Terebinth financieel steunen? Meld u zich dan aan als →donateur.