Menu
top-banner-11.jpg

Webinar Platform Funerair Erfgoed 6 april 2022

Onderwerp van deze online bijeenkomst: de wensen van (naar verhouding) recent in Nederland gevestigde bevolkingsgroepen ten aanzien van begraven. Van oudsher kennen we naast algemene begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse. Met de toestroom van nieuwe bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe speelt men daarop in?

Aanleiding om het webinar op deze datum te organiseren was dat het Europese Hera-project zich in een afrondende fase bevindt. Dit project houdt zich bezig met hoe men op begraafplaatsen met minderheden omgaat. Prof. Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen), een van de projectleiders van het Nederlandse gedeelte van dit project, vertelde over de uitkomsten en adviezen die eruit voortvloeien.

Chinese begraafplaats Zwolle

Een blik op de Chinese begraafplaats in Zwolle. Foto Bert Lever

Lees meer...

Platform Funerair Erfgoed: 6 oktober 2021

Behoud door ontwikkeling

totaal openlucht aula RhijnhofOp woensdagmiddag 6 oktober (14.00 tot 15.30 uur) organiseerde het Platform Funerair Erfgoed een online bijeenkomst met als thema 'Behoud door ontwikkeling’. 
Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Lees meer...

Webinar Platform Funerair Erfgoed: 21 april 2021

Biodiversiteit op begraafplaatsen

TB2021 1 22 PFE voorjaar 2021 biodiversiteit foto Eward Timmerman kleinOp 21 april 2021 organiseerde het Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Daar waar mogelijk moeten pogingen tot herstel of bevordering ondernomen worden. Begraafplaatsen kunnen hier een rol in spelen. 

Het webinar is hier terug te zien.

Lees meer...