Menu
top-banner-02.jpg

Financiering van erfgoed op begraafplaatsen, 26 oktober 2022

Op woensdag 26 oktober 2022 vindt de volgende bijeenkomst plaats van het Het Platform Funerair Erfgoed; deze keer over financiering van erfgoed op begraafplaatsen.

De instandhouding van cultureel erfgoed op begraafplaatsen is geen gemakkelijke opgave. Veel gemeenten, stichtingen en andere eigenaren slagen er echter wel in om behoud te financieren. In drie presentaties krijgen we inzicht welke financieringsopties er zijn en wat de overheid daar aan bij kan dragen. Bij dat laatste wordt met name gekeken naar de mogelijkheden van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM).

Lees meer...

Begraafplaatsen en minderheden, 6 april 2022

Chinese begraafplaats ZwolleOnderwerp van deze online bijeenkomst: de wensen van (naar verhouding) recent in Nederland gevestigde bevolkingsgroepen ten aanzien van begraven. Van oudsher kennen we naast algemene begraafplaatsen ook rooms-katholieke, joodse en bijvoorbeeld orthodox-protestantse. Met de toestroom van nieuwe bevolkingsgroepen ontstaan nieuwe wensen op begraafgebied. Hoe wordt daarmee omgegaan, hoe speelt men daarop in?

Aanleiding om het webinar op deze datum te organiseren was dat het Europese Hera-project zich in een afrondende fase bevindt. Dit project houdt zich bezig met hoe men op begraafplaatsen met minderheden omgaat. Prof. Christoph Jedan (Rijksuniversiteit Groningen), een van de projectleiders van het Nederlandse gedeelte van dit project, vertelde over de uitkomsten en adviezen die eruit voortvloeien.

Een blik op de Chinese begraafplaats in Zwolle. Foto Bert Lever

Lees meer...

Biodiversiteit op begraafplaatsen, 21 april 2021

TB2021 1 22 PFE voorjaar 2021 biodiversiteit foto Eward Timmerman klein

Op 21 april 2021 organiseerde het Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Daar waar mogelijk moeten pogingen tot herstel of bevordering ondernomen worden. Begraafplaatsen kunnen hier een rol in spelen. 

Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevorderen en hoe verhoudt dat zich tot de begraaffunctie en het aanwezige funeraire erfgoed?

Het webinar is hier terug te zien.

Lees meer...

Behoud door ontwikkeling, 6 oktober 2021

totaal openlucht aula Rhijnhof

Op woensdagmiddag 6 oktober (14.00 tot 15.30 uur) organiseerde het Platform Funerair Erfgoed een online bijeenkomst met als thema 'Behoud door ontwikkeling’. 
Begraafplaatsen hebben niet alleen waarde(n) als funerair erfgoed. Ze lenen zich voor meer functies die beleidsmakers mee moeten wegen en ontwikkelen. Desondanks staan begraafplaatsen onder druk nu steeds meer gecremeerd wordt of omdat oude begraafplaatsen op locaties liggen die interessant zijn voor bouwactiviteiten.

Lees meer...