Menu
top-banner-27.jpg

Algemeen

Filter
Toon # 
Titel

Weblink Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het materiƫle en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving.

De stichting won in 2016 de eerste Gouden Terebinth. Zie Terebinth 2015-2 (Themanummer Groninger begraafplaatsen) en 2016-3 (uitreiking GTB).

Weblink Stichting Altvoorde

De stichting Altvoorde tracht de graven van cultuurdragers in Nederland, die een onomstreden, belangrijke invloed hebben uitgeoefend op de nationale cultuur, niet verloren te laten gaan. Inventarisatie op begraafplaatsen en in kerken was nodig om vast te stellen, van welke cultuurdragers er nog grafmonumenten bestaan.

Weblink Atelier Terre Aarde

Atelier Terre Aarde is een website die dood, rouw en begraven een normale plaats in het leven wil geven. De nadruk ligt op de funeraire cultuur in Europa.

Weblink Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover

In Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover staat het nationaal funerair erfgoed en de moderne uitvaart in het multiculturele Nederland van nu centraal. De collectie omvat onder meer oude haarschilderijen, dodenmaskers, filmfragmenten, kisten en urnen.

Weblink Stichting Dodenakkers

De Stichting Dodenakkers.nl heeft ten doel het op populair-wetenschappelijke wijze inzicht geven in de funeraire cultuur in Nederland.

Weblink Tuinhistorisch Genootschap Cascade

Cascade is een onafhankelijke stichting gerespecteerd door instellingen als universiteiten, hogescholen, academies, verenigingen en stichtingen in de wereld van het groene erfgoed en de natuur- en landschapsbescherming. Hier vindt u ook beschrijvingen van bijzondere begraafplaatsen.