Menu
top-banner-16.jpg

Terebinth 2018-4

In dit nummer rondt hoofdredacteur Wim Cappers de serie 'De tuinarchitect en de dood' over ontwerpers van begraafplaatsen af met de periode rond de millenniumwisseling. Nieuwe begraafplaatsen werden toen, door het populair worden van crematie, nauwelijks meer aangelegd; hooguit vonden uitbreidingen en herinrichtingen plaats. In een tweede bijdrage schetst hij hoe bij een overlijden het accent in de loop der tijd verschoof van de zorg voor het lichaam naar de zorg voor nabestaanden; met een aanbeveling om de wet in deze zin aan te passen.

Terebinth 2018 4 cover 400

Weesp en Ameland

De funeraire wandeling voert naar de bijna twee eeuwen oude begraafplaats Landscroon bij Weesp, aangelegd op een buitenplaats van Amsterdamse regentenfamilies. Daar liggen o.a. de graven van opeenvolgende burgemeesters en van de chocoladefabrikanten Van Houten, bekend van de chocoladerepen.

De fotoreportage richt de camera op Ameland, waar de graftekens de samenleving van de zeevarende bevolking van weleer weerspiegelen: we zien er boten in soorten en maten, al dan niet op walvisvaart. En zelfs een graf voor de paarden die op 14 augustus 1979 de reddingsboot van Hollum naar zee trokken om een schip in nood te helpen. De bemanning werd gered, maar de paarden verdronken. Op hun sterfdag worden nog ieder jaar bloemen op het graf gelegd.

 Van Houten chocolade

Graven van de fabrikanten van Van Houten chocolade, foto Korrie Korevaart

Graftrommels en hunebedden

Bij de Universiteit Antwerpen werden onlangs drie graftrommels uit Belgisch Limburg gerestaureerd. Door zo'n trommel met een nagemaakte bloemenkrans bij een graf te plaatsen, lagen daar altijd bloemen. Het zijn relicten van een funerair fenomeen waarvan tegenwoordig nog maar weinig over is; een reden dus om ze te koesteren en te bewaren. 'Deze hebben geen familiebanden met de overledene, waardoor het persoonlijke verhaal ontbreekt en de trommel de status van een cultobject aanneemt'  aldus de docent die nauwkeurig uiteenzet welke keuzes er bij de restauratie werden gemaakt en hoe deze in zijn werk ging.

Het nummer sluit af met een bijdrage over graven van duizenden jaren geleden: de hunebedden.

 Graftrommels Belgie

Graftrommel op het kerkhof in Grote Spouwen in Belgisch Limburg, die klasgenootjes lieten maken voor een schoolmeisje dat in 1939 overleed aan tbc; deze werd onlangs gerestaureerd

Inhoud

 • Van de voorzitter en Funeraire varia
 • Mens & Plek: Pierre Pesch
 • Funeraire wandeling: Landscroon bij Weesp
 • De tuinarchitect en de dood
 • Groen: Een jaar Noorderbegraafplaats in Groningen
 • De conservatie-restauratie van drie graftrommels
 • Fotoreportage: Ameland
 • Lijkbezorging of nabestaandenzorg?
 • Heemschut en funerair erfgoed
 • Boeken en media
 • Terebinthnieuws
 • Hunebedden, graven uit een ver verleden

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Wilt u een specifiek nummer van tijdschrift Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.