Menu
top-banner-10.jpg

Terebinth 2018-2

Nummer: 2018-2
Tijdschrift Terebinth 2018-3In dit nummer zet Wim Cappers de serie voort over toonaangevende tuinarchitecten, die het beeld van veel historische begraafplaatsen hebben bepaald: Jan David Zocher en Leonard Springer in de negentiende eeuw, Willem Dudok daarna.

In dat kader maakt Liesbeth Vermeulen een wandeling over een van de begraafplaatsen die de laatste heeft ontworpen, Duinhof in Velsen. Deze architect bouwde op Duinhofs ‘grote broer’ en buurman Westerveld ook columbaria. Daar staat namelijk het eerste crematorium in Nederland en daarvoor werden voor het eerst in ons land urnen in serie vervaardigd. Dudok ontwierp deze in samenhang met zijn gebouw. Voor de urnentuin die daaraanvolgend werd aangelegd, werden nieuwe urnen ontworpen, in een karakteristieke vorm, die –  nog steeds –  als een soort reuzenpaddestoelen in het landschap staan. Bij nauwkeurig onderzoek blijken die echter niet van zijn hand. Van Springer neemt Bert Pierik in de rubriek Oud & Nieuw de begraafplaats Steenbrugge in Deventer onder de loep, een begraafplaats die ook in de fotoreportage wordt uitgelicht.

 Duinhof

 

Foto: De aula van Duinhof ontworpen door W. Dudok.

Tussen Kunst & Kist

Het thema van de Week van de Begraafplaats  (26 mei - 3 juni), Tussen Kunst & Kist, wordt uitgewerkt in een bezoek aan het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas, waarheen Terebinth deze zomer een excursie organiseert. Dit echtpaar stond in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan de wieg van de introductie van moderne kunst bij grafbedekking. Als uitvloeisel van de Gouden Terebinth volgt ten slotte een bijdrage over een project van een van de genomineerden: de reconstructie van de verdwenen administratie van Begraafplaats Daalseweg in Nijmegen.

Inhoud

 • Column van Terebinthvoorzitter Bert Lever
 • Het graf van Harry Mulisch
 • Mens & plek: Marjan de Jonge, bestuurslid van Rhijnhof in Leiden
 • Funeraire wandeling: Duinhof in Velsen
 • Groen: Beplanting op begraafplaatsen
 • De tuinarchitect en de dood
 • Oud & Nieuw en Fotoreportage: Steenbrugge in Deventer
 • Boeken en media
 • Terebinthnieuws
 • Herintroductie van kunst op begraafplaatsen
 • Wie ligt waar op de Daalseweg in Nijmegen?
 • Twee urnen van Westerveld in museum Tot Zover
 • Uit het veld: steenhouwer Jeroen van Leeuwe

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Wilt u een specifiek nummer van tijdschrift Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.