Menu
top-banner-21.jpg

Terebinth 2018-4 verschenen

In dit nummer rondt hoofdredacteur Wim Cappers de serie 'De tuinarchitect en de dood' over ontwerpers van begraafplaatsen af met de periode rond de millenniumwisseling. Nieuwe begraafplaatsen werden toen, door het populair worden van crematie, nauwelijks meer aangelegd; hooguit vonden uitbreidingen en herinrichtingen plaats. In een tweede bijdrage schetst hij hoe bij een overlijden het accent in de loop der tijd verschoof van de zorg voor het lichaam naar de zorg voor nabestaanden; met een aanbeveling om de wet in deze zin aan te passen.

Terebinth 2018 4 cover 400

Lees meer...

Terebinth 2018-3 verschenen

Nummer: 2018-3
Tijdschrift Terebinth 2018-3In dit nummer vertelt een eenvoudige grafsteen in Katwijk het schrijnende verhaal van een Leids hoogleraar, die tweemaal, in 1815 en 1820, zijn vrouw verloor aan de kraamvrouwenkoorts, de laatste bij de bevalling van een doodgeboren dochter. In zijn eigen woorden. Bijna statistisch stelt hij vast dat beiden op dezelfde dag na hun huwelijk waren bevallen en even lang daarna overleden: en ik ben met de ééne geen uur langer of korter getrouwd geweest, dan met de andere.

Lees meer...

Terebinth 2018-2 verschenen

Nummer: 2018-2
Tijdschrift Terebinth 2018-3In dit nummer zet Wim Cappers de serie voort over toonaangevende tuinarchitecten, die het beeld van veel historische begraafplaatsen hebben bepaald: Jan David Zocher en Leonard Springer in de negentiende eeuw, Willem Dudok daarna.

Lees meer...

Terebinth 2018-1 verschenen

Nummer: 2018-1
Tijdschrift Terebinth 2018-1Het eerste nummer van 2018 staat in het teken van de Gouden Terebinth, de funeraire prijs die stichting Terebinth om de twee jaar uitreikt aan een persoon of instelling die zich buitengewoon heeft ingezet voor het behoud van ons funeraire erfgoed.

Lees meer...

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Als u een specifiek nummer van het tijdschrift Terebinth wil nabestellen, dan kunt u contact met ons opnemen via deze link. Voor alle edities geldt: zolang de voorraad strekt.