Menu
top-banner-09.jpg

Terebinth 2018-4

In dit nummer rondt hoofdredacteur Wim Cappers de serie 'De tuinarchitect en de dood' over ontwerpers van begraafplaatsen af met de periode rond de millenniumwisseling. Nieuwe begraafplaatsen werden toen, door het populair worden van crematie, nauwelijks meer aangelegd; hooguit vonden uitbreidingen en herinrichtingen plaats. In een tweede bijdrage schetst hij hoe bij een overlijden het accent in de loop der tijd verschoof van de zorg voor het lichaam naar de zorg voor nabestaanden; met een aanbeveling om de wet in deze zin aan te passen.

Terebinth 2018 4 cover 400

Lees meer...

Terebinth 2018-3

Nummer: 2018-3
Tijdschrift Terebinth 2018-3In dit nummer vertelt een eenvoudige grafsteen in Katwijk het schrijnende verhaal van een Leids hoogleraar, die tweemaal, in 1815 en 1820, zijn vrouw verloor aan kraamvrouwenkoorts, de laatste bij de bevalling van een doodgeboren dochter. In zijn eigen woorden. Bijna statistisch stelt hij vast dat beiden op dezelfde dag na hun huwelijk waren bevallen en even lang daarna overleden: en ik ben met de ééne geen uur langer of korter getrouwd geweest, dan met de andere.

Kinderen krijgen meer aandacht: een lespakket over afscheid en verlies van Uitvaartmuseum Tot Zover, speciaal ontworpen afscheidslego en de Disneyfilm Coco over de Día de los Muertos. Deze kleurrijke Mexicaanse versie van Allerzielen, immaterieel werelderfgoed, wordt door migranten in Nederland op traditionele wijze gevierd. Hoe schrijvers in de loop der eeuwen de pen roerden bij de dood van een kind, staat in Van Constantijntje tot Tonio, een boek dat hoofdredacteur Wim Cappers bespreekt.

De Betuwe en Twente
Ook de aanleg van de begraafplaats van Zoelen en Kerk-Avezaath in de Betuwe is een schrijnend verhaal. Burgemeester L.R.J. Ridder van Rappard riep deze in de crisistijd in 1934 in het leven als een werkverschaffingsproject; hij ontwierp zelf de plattegrond om ieder graf aan een pad te kunnen situeren. Dit was echter tegen het zere been van de kerkenraad, die zijn inkomsten zag verminderen en er ontstond een heuse begraafplaatsaffaire toen de inwoners er geen gebruik van wensten te maken. De funeraire wandeling doet eerst het oude kerkhof bij de kerk in Zoelen aan, waar nog sporadisch met de hand wordt gedolven omdat er geen ruimte is voor machines, en daarna de nieuwe dodenakker.

Een goed voorbeeld van het samengaan van oud en nieuw is de bijna anderhalve eeuw oude begraafplaats ’t Groenedael in Almelo. Door protesten van burgers gered van grootschalige ruiming, zodat het funeraire erfgoed van de inwoners nog ruimschoots aanwezig is. Ook te zien in de fotoreportage.

Terebinth 2018-2

Nummer: 2018-2
Tijdschrift Terebinth 2018-3In dit nummer zet Wim Cappers de serie voort over toonaangevende tuinarchitecten, die het beeld van veel historische begraafplaatsen hebben bepaald: Jan David Zocher en Leonard Springer in de negentiende eeuw, Willem Dudok daarna. In dat kader maakt Liesbeth Vermeulen een wandeling over een van de begraafplaatsen die de laatste heeft ontworpen, Duinhof in Velsen. 

Deze architect bouwde op Duinhofs ‘grote broer’ en buurman Westerveld ook columbaria. Daar staat namelijk het eerste crematorium van Nederland en daarvoor werden voor het eerst in ons land urnen in serie vervaardigd. Dudok ontwierp deze in samenhang met zijn gebouw. Voor de urnentuin die daaraanvolgend werd aangelegd, werden nieuwe urnen ontworpen, in een karakteristieke vorm, die –  nog steeds –  als een soort reuzenpaddestoelen in het landschap staan. Bij nauwkeurig onderzoek blijken die echter niet van zijn hand. Van Springer neemt Bert Pierik in de rubriek Oud & Nieuw de begraafplaats Steenbrugge in Deventer onder de loep, die hij ook in de fotoreportage uitlicht.

 

Terebinth 2018-1

Nummer: 2018-1
Tijdschrift Terebinth 2018-1Het eerste nummer van 2018 staat in het teken van de Gouden Terebinth, de funeraire prijs die stichting Terebinth om de twee jaar uitreikt aan een persoon of instelling die zich buitengewoon heeft ingezet voor het behoud van ons funeraire erfgoed.

De GTB werd op 3 februari in Utrecht uitgereikt aan de Stichting Ter Navolging in Tiel, een vrijwilligersorganisatie die de oude begraafplaats aan de Linge van een verwaarloosd 'bramenparadijs' omtoverde tot een interessante plek voor geschiedenis, kunst, cultuur en natuur. De Utrechtse begraafplaatsen komen in dit nummer meer aan de orde, waaronder de herbegraving van de surrealistische schilder Joop Moesman, de documentaire 'Zielen van Utrecht' door Suzanne van Leendert en een fotoreportage van begraafplaats Soestbergen.

Er gaat een nieuwe serie van start over tuinarchitecten die het voortouw namen bij de inrichting van onze begraafplaatsen. De funeraire wandeling loopt over twee begraafplaatsen in Renkum.

Een nummer van Terebinth nabestellen?

Wilt u een nummer van Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.
Oudere jaargangen (t/m 2015) zijn als pdf beschikbaar op deze site.