Menu
top-banner-20.jpg

Terebinth 2017-2

Nummer: 2017-2
Tijdschrift Terebinth 2017-2Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats bestaat het meinummer van 2017 uit twee delen: het aparte katern dat stichting Terebinth daarbij uitgeeft en het reguliere nummer. Het thema is dit jaar duurzaamheid, een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Het wordt in beide bladen van verschillende kanten belicht: van TNO-onderzoeken naar de meest duurzame vorm van lijkbezorging tot vraaggesprekken met mensen uit de praktijk. Onder hen de voorzitter van de Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer, Jan Vreeker, die dit thema aandroeg. 

De funeraire wandeling door Bartho Hendriksen leidt naar Doetinchem, naar de uit de negentiende eeuw daterende begraafplaatsen van Stad- en Ambt-Doetinchem. De Stadsbegraafplaats was voor de gemeente, de Ambtsbegraafplaats voor het platteland er omheen. In de rubriek Oud & Nieuw worden de vernieuwingen op Begraafplaats Heiderust in Rheden besproken waaraan, om kostendekkend te zijn, een natuurbegraafplaats werd toegevoegd.

Bijzonder is het relaas van een crowdfundingsactie voor een - virtuele - restauratie van de veertiende-eeuwse graftombe van bisschop Gwijde van Avesnes in de Utrechtse Dom. Promovenda Sanne Frequin zette haar actie op touw om de tombe met moderne middelen te kunnen onderzoeken en via een app te reconstrueren hoe dit grafmonument er oorspronkelijk uitzag.

Net voor het ter perse gaan van dit nummer kon nog de sloop worden vermeld van de aula en het crematorium op begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. De aula, gebouwd in 1820, was nog een laatste restant van de vele buitenplaatsen die vroeger in dit gebied lagen. Het crematorium, het derde dat in Nederland werd gebouwd, dateerde uit de Wederopbouwtijd. Het was in 1962 het eerste crematorium dat niet door de Vereniging voor Facultatieve Crematie en de Arbeiders Vereeniging voor Lijkverbranding werd gerealiseerd. Omwonenden, geïnteresseerden in historisch Den Haag en bezoekers van de begraafplaats betreuren het verdwijnen van dit erfgoed zeer; zie ook de facebookpagina TijdschriftTerebinth.

Inhoud:

  1. Duurzaamheid op de begraafplaats. Bert Pierik.
  2. Sloop aula en crematorium Nieuw Eykenduynen. Margriet de Roever.
  3. Funeraire wandeling: Stad- en Ambt-Doetinchem. Bartho Hendriksen.
  4. Groen: Begraafplaatsen natúúrlijk. Wim van Midwoud.
  5. Oud & Nieuw: Begraafplaats en gedenkpark Heiderust. Korrie Korevaart.
  6. Crowdfunding voor een Utrechtse graftombe. Korrie Korevaart.
  7. Boeken- en media / Terebinthnieuws.
  8. Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland: Ghana. Wim Cappers.
  9. Uit het veld: Jan Vreeker, voorzitter BVOB. Margriet de Roever.

Geen download beschikbaar.

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Wilt u een specifiek nummer van tijdschrift Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.