Menu
top-banner-28.jpg

Terebinth 2016-2

Nummer: 2016-2
Tijdschrift Terebinth 2016-2Ter gelegenheid van de Week van de Begraafplaats zit in nummer 2, evenals in voorgaande jaren, een apart katern dat ook los wordt verspreid. Hierin staat vanwege het thema van de Week de natuur op begraafplaatsen centraal. Het begint met een overzichtsartikel van de inrichting van begraafplaatsen door de eeuwen heen, al dan niet als tuin, geschreven door hoofdredacteur Wim Cappers. De bekende landschaps- en begraafplaatsontwerper Ada Wille kiest een andere invalshoek. Zij beschrijft de 'verborgen tuinen van Nederland' als arcadische wandelingen. Voorts licht de tuinontwerper Harry Pierik de bijzondere aanplanten toe, die hij verzorgde voor twee begraafplaatsen in Zwolle. Een daarvan is de uitbreiding van Bergklooster met aan het einde een bloeiende 'gele rand', bedoeld als een zon die nooit ondergaat. Deze staat op de cover. De andere is de katholieke begraafplaats waar hij beplanting aanbracht in 'katholieke' kleuren. Traditioneel kennen deze begraafplaatsen weinig natuur, maar daarin komt verandering. Bij natuur denk je ook aan natuurbegraafplaatsen, waaraan eveneens een bijdrage is gewijd. Tot slot is Leon van der Heijden aan het woord, beheerder van een van de meest bijzondere begraafplaatsen in Nederland die werden 'herschapen' in een Tuin: Huis te Vraag in Amsterdam. Een uitbundige fotoreportage van Bert Pierik laat in dit nummer de fraaiste natuur zien.

Liesbeth Vermeulen beschrijft dit keer een bijzondere gedenkplaats in wording, het Fort bij Nigtevecht in Abcoude (niet het fort bij Abcoude). Marian van Weert richt dit onderdeel van de Stelling van Amsterdam in als een plaats waar asbussen en gedenktekens  - al dan niet zelf gemaakt - kunnen worden geplaatst en waar op verschillende manieren doden kunnen worden herdacht, alleen of in groepsverband. 'Oudgediende' Wim Vlaanderen, een Terebinther van het eerste uur, blikt terug op zijn loopbaan.

Als beheerder van begraafplaats Kranenburg in Zwolle zorgde hij ervoor dat ambachtelijk vervaardigde grafmonumenten werden geherwaardeerd. Hij verzamelde allerlei funeraire parafernalia; soms trekt hij nog wel eens oude kostuums aan en 'speelt' dan als het ware een historische begrafenis 'na' (zie de foto op p. 6).

Het behoud van het poortgebouw van de oude begraafplaats aan de Traaij in Driebergen komt aan de orde en het vervolg van de Gouden Terebinth. Deze prijs werd gewonnen door de Stichting Oude Groninger Kerken, waar op 21 april op het kerkhof van Wittewierum het bijbehorende schildje werd aangebracht. In de serie funerair erfgoed in het buitenland belicht Margriet de Roever begraafplaatsen van Nederlandse kolonisten en hun nazaten in de Hudson Valley in Amerika. Bijzonder zijn de vele familiekerkhofjes op eigen terrein die eeuwenlang zijn gebruikt. Bekend is ook het graf van Martin van Buren in Kinderhook, de achtste president van de Verenigde Staten. Het nummer eindigt met een interview met Jan van der Bent, de opvolger van Harry Boel├ę; deze laatste was beheerder van begraafplaats Kleverlaan in Haarlem en komt aan het begin van dit nummer aan het woord.

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Wilt u een specifiek nummer van tijdschrift Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.