Menu
top-banner-04.jpg

Terebinth 2016-1

Nummer: 2016-1
Tijdschrift Terebinth 2016-1Met ingang van 2016 komt het blad uit in een nieuwe lay out van Guys & Godoy in Amsterdam. Twee jaar geleden ging het over op kleur, nu telt het standaard 24 pagina's en heeft het meer de uitstraling van een magazine gekregen.

Vorig jaar was het honderd jaar geleden dat architect Willem Dudok werd aangesteld als directeur Publieke Werken in Hilversum, een memorabel feit dat uitgebreid werd herdacht. Velen kennen zijn bijzondere stadhuis, weinigen de twee begraafplaatsen die hij voor deze gemeente ontwierp: de Noorderbegraafplaats uit 1929, een rijksmonument, en begraafplaats Zuiderhof van rond 1960, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Een artikel door Liesbeth Vermeulen en een fotoreportage door Bert Pierik vestigen alsnog de aandacht op zijn prachtige funeraire architectuur. Wim Cappers belicht vervolgens in een opmerkelijk artikel andere activiteiten op begraafplaatsen dan ter aarde bestellen en gedenken, zoals voor toneel- en dansvoorstellingen of filmopnamen.

In deze jaargang start een nieuwe serie ‘Nederlandse funeraire cultuur in het buitenland’. Cappers opent deze met een bijdrage over India, waar uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie nog veel graven over zijn, soms goed beschermd, soms gebruikt als speelveld voor de jeugd. Omdat vereniging De Terebinth dit jaar dertig jaar bestaat komen in een tweede serie enkele pioniers aan het woord, die de vereniging hielpen oprichten. Frans Renssen opent de rij. Rindert Brouwer geeft in dit kader enkele opmerkelijke cases uit de tijd dat hij regionaal adviseur was in het katholieke Brabant.

En uiteraard wordt verslag gedaan van de uitreiking van de Gouden Terebinth. Die werd op 16 januari toegekend aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Het werk van deze stichting werd al in de vorige jaargang belicht, in dit nummer  komen ook de successen van de andere inzendingen aan de orde, onder andere van de gemeente Aalten in de Achterhoek.

Tijdschrift Terebinth nabestellen

Wilt u een specifiek nummer van tijdschrift Terebinth nabestellen? Neem dan contact met ons op via deze link. Voor alle nummers geldt: zolang de voorraad strekt.