Menu
top-banner-13.jpg

Terebinth 2015-3 verschenen

Nummer: 2015-3
Tijdschrift Terebinth 2015-3Themanummer over kloosterbegraafplaatsen

Aflevering 3 is een extra dik themanummer over kloosterbegraafplaatsen, een vrij onbekend aspect van ons funeraire erfgoed. Gewoonlijk zijn deze niet voor publiek toegankelijk en in de funeraire literatuur is er dan ook weinig aandacht aan besteed. Uitbundige monumenten tref je er inderdaad niet aan.

Het zijn sobere kerkhoven, die in hun eenvoud het kloosterleven weerspiegelen waarvan zij deel uitmaken. Anders dan hun min of meer verborgen bestaan doet vermoeden, is het thema bijzonder actueel. Veel kloosters naderen in deze tijd hun voltooiing, waarbij de laatste bewoners het klooster verlaten, en dan rijst de vraag wat er met de achtergebleven graven moet gebeuren. De voorzitter van de speciaal hiervoor opgerichte Stichting Beheer Begraafplaatsen Religieuze Instituten, licht deze problematiek toe.

Het nummer vangt aan met een inleiding over kloosters in ons land door hoofdredacteur Wim Cappers. Verder komt zuster Agnes Vos aan het woord, de algemeen overste van de Zusters van Liefde in Schijndel en wordt als case study de herbegraving beschreven van de karmelietessen op de Heilig Land Stichting in Groesbeek. Drie wandelingen beschrijven kerkhoven op kloosterterreinen en - aansluitend - de verwante broederschap van de Hernhutters in Zeist. Op het landgoed Slangenburg bij Doetinchem van de Benedictijner Willibrordsabdij bijvoorbeeld, liggen vijf begraafplaatsen. In de bossen van Oosterbeek wandelt Liesbeth Vermeulen op landgoed Johannahoeve over de begraafplaatsen van Missiehuis Vrijland en de trappistenabdij Koningsoord. Het klooster de Agnietenberg in Zwolle werd al in de zestiende eeuw afgebroken, maar de begraafplaats, zowel binnen als buiten de kerk, bleef tot vandaag de dag in gebruik. Op deze begraafplaats, Bergklooster, ligt nog een rijk gebeeldhouwde zerk van een ridder, die vroeger in de kerk lag en nooit is verplaatst.

Tevens wordt in dit nummer een nieuwe prijs aangekondigd, de Gouden Terebinth, voor instellingen en personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het behoud van het funeraire erfgoed.

Inhoud:

 • Graven op internet
 • Funeraire varia
 • Mens en plek: zuster Agnes
 • Kloosterkerkhoven
 • Een ridderlijke heer op een kloosterbegraafplaats
 • Boeken en media
 • Wandelen over Slangenburg
 • Fotoreportage
 • Abdij Koningsoord en Missiehuis Vrijland in Oosterbeek
 • De herbegraving van de karmelietessen op de Heilig Land Stichting
 • Gesprek met Hans van Westerlaak
 • Column: Wim van Midwoud
 • De begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente in Zeist
 • Nieuwe funeraire prijs: de Gouden Terebinth
 • Uit het veld: Jeroen Crajé

Download Terebinth (pdf)