Menu
top-banner-19.jpg

Bestuur en organisatie

Bestuur  Stichting Terebinth

Voorzitter: Bert Lever
Penningmeester: Pierre Pesch
Secretaris: Eward Timmerman
Lid: Korrie Korevaart (vicevoorzitter)
Lid: Ger Thonen
Adviseur bestuur: Wim Cappers

Terebinth, Tijdschrift voor Funeraire Cultuur

Hoofdredacteur: Wim Cappers
Eindredacteur: Margriet de Roever

Werkgroep PR

Anja Vink
Anita van Breugel
Bartho Hendriksen

Webmaster

Paul Cornelissen
Ger Thonen

Postadres

Bureau Stichting Terebinth
Oude Vest 231
2312 XZ Leiden
T 06 2417 3646