Menu
top-banner-04.jpg

Onderscheiding De Gouden Terebinth

- - Verouderd artikel - -

Het bestuur van Vereniging De Terebinth heeft besloten om een landelijke prijs in te stellen voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. Deze prijs – de Gouden Terebinth – wordt voor het eerst uitgereikt in januari 2016.

Waarom?
De Terebinth wil personen en organisaties aanmoedigen om met name traditionele begraafplaatsen en grafmonumenten onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek. De maatschappij verandert snel: er komen andere manieren van omgaan met onze doden. De crematie wint terrein, natuurbegraafplaatsen komen op en zelfs het vriesdrogen is niet meer nieuw – daardoor raakt de begraafplaats als specifiek en eeuwenoud erfgoed op de achtergrond. En worden talloze begraafplaatsen ook bedreigd in hun bestaan: ze worden gesloten, raken in verval en verdwijnen.

Wisseltrofee
De prijs, de Gouden Terebinth, die eens per twee jaar zal worden uitgereikt, bestaat uit een wisseltrofee en bijbehorende oorkonde. Aan de prijs is een geldbedrag van duizend euro verbonden, dat de winnaar bij aanvaarding van de prijs belooft te besteden aan een funerair doel van zijn/haar keuze.

Wie komt voor de prijs in aanmerking?
Historische verenigingen en andere organisaties, zoals stichtingen met een funerair doel, die zich in 2014/2015 voor een specifieke begraafplaats of behoud van een grafmonument hebben ingezet of maar ook individuele personen worden uitgenodigd om hun specifieke activiteit voor de Gouden Terebinth voor te dragen of zich te laten voordragen. Het kan, bijvoorbeeld, ook gaan om een instantie of persoon die veel heeft gedaan om het funeraire erfgoed onder de aandacht te brengen in de vorm van een publicatie, het maken van een film, het realiseren van restauratiewerkzaamheden of door het geven van rondleidingen over begraafplaatsen.

Aanmelding
De aanmelding moet aan de volgende criteria voldoen:

 • De aanmelding moet vóór 20 oktober 2015 bij de Vereniging binnen zijn
 • De aanmelding/voordracht mag zowel digitaal als per post worden aangeleverd. Digitaal naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., schriftelijk naar B. Hendriksen,  Slotstraat 13 I, 4101 BH Culemborg.
 • De aanmelding/voordracht kan ook aangemeld worden via het Aanmeldingsformulier (link).
 • Instanties of personen kunnen zichzelf óf een ander voor de prijs voordragen.
 • De aanmelding/voordracht dient voorzien te zijn van een argumentatie waarom die prijs naar hem/haar zou moeten gaan, maximaal twee A4’tjes tekst en vergezeld van beeldmateriaal.
 • De argumentatie moet inzicht geven in wat er is gedaan, waar dat is gedaan, wanneer het is gedaan, hoe het is gedaan, met wie dat is gedaan en hoe het resultaat eruitziet.
 • De activiteit moet in 2014 en/ of 2015 zijn uitgevoerd.
 • De aanmelding/voordracht dient in ieder geval voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.

Jurering
De jurering wordt voorbereid door de drie leden van de werkgroep De Gouden Terebinth. Deze werkgroep, - die bestaat uit Anita van Breugel (architectuur- en cultuurhistoricus), Korrie Korevaart (cultuurhistoricus en redactielid van De Terebinth) en Annette de Vos (cultureel antropoloog) -, beoordeelt of de aanvragers beantwoorden aan de criteria en of de aanmeldingen compleet zijn.
Vervolgens selecteert de werkgroep drie aanmeldingen, die genomineerd worden en die aan een op het vakgebied deskundige  jury zullen worden voorgelegd. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst geven alle drie de genomineerden een presentatie van hun project. De jury beslist daarna wie de prijs krijgt. Vervolgens wordt de prijs uitgereikt door de voorzitter van de Terebinth, Bartho Hendriksen.
Van harte nodigt het bestuur instanties uit om zich voor 20 oktober aan te melden!

De toekomst van deze nationale prijs
Vindt u dit een prachtig initiatief? Draagt u het funeraire erfgoed een warm hart toe? De Terebinth reikt de prijs in 2018 graag opnieuw uit. Wilt u deze prijs financieel mogelijk maken of op een andere manier steunen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van De Terebinth: Bartho Hendriksen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De voordracht
1. Welke activiteit, project etc. van welke persoon, vereniging of instantie wilt u voordragen? Geef s.v.p. een toelichting van maximaal twee A4’tjes tekst, plus beeldmateriaal. De aanmelding/ voordracht beschrijft de persoon, de instantie of organisatie die zich in 2014-2015 bijzonder heeft ingezet voor de aandacht voor en het behoud van funeraire erfgoed. Vermeld locatieadres, website, namen etc.
2. De aanmelding/voordracht dient voorzien te zijn van een argumentatie waarom die prijs naar hem/haar/het zou moeten gaan.

De argumentatie moet inzicht geven in

 • wat er is gedaan,
 • waar dat is gedaan,
 • wanneer het is gedaan,
 • hoe het is gedaan,
 • met wie dat is gedaan en
 • hoe het resultaat eruitziet.

De voorwaarden
Aanmeldingen die op of na 20 oktober 2015 zijn ontvangen, komen niet in aanmerking voor de onderscheiding.
De jury bepaalt wie de winnaar wordt en schrijft daarvoor een juryrapport. Over de uitslag zal niet worden gecorrespondeerd.

Bestuur en organisatie

Bestuur  Stichting Terebinth

Voorzitter: Bert Lever
Penningmeester: Pierre Pesch
Secretaris: vacature
Lid: Korrie Korevaart (vicevoorzitter)
Lid: Ger Thonen
Adviseur bestuur: Wim Cappers

Terebinth, Tijdschrift voor Funeraire Cultuur

Hoofdredacteur: Wim Cappers
Eindredacteur: Margriet de Roever

Werkgroep PR

Anja Vink
Anita van Breugel
Bartho Hendriksen

Webmaster

Paul Cornelissen
Ger Thonen

Postadres

Bureau Stichting Terebinth
Oude Vest 231
2312 XZ Leiden
T 06 2417 3646

Wat doet Stichting Terebinth?

- - Verouderd artikel - -

Voor wie belangstelling heeft voor begraafplaatsen en daar meer over wil weten of zich actief wil inzetten op dit gebied, is een lidmaatschap van Vereniging De Terebinth een ‘must’. De Terebinth is een onafhankelijke, landelijke vereniging die zich bezighoudt met het behoud van begraafplaatsen en alles wat daarmee te maken heeft, kortweg met de funeraire cultuur. De vereniging onderhoudt tevens contact met zusterorganisaties in België en Duitsland.

De Terebinth zet zich in voor het behoud van begraafplaatsen en grafmonumenten.

Leden kunnen zich op allerlei manieren inzetten, bijvoorbeeld door:

 • als ‘waakhond’ te fungeren bij dreigende ruimingen in de eigen regio
 • te helpen bij het opknappen van oude (graf)monumenten of begraafplaatsen
 • bijdragen te leveren aan het tijdschrift of de website

De Terebinth organiseert excursies naar begraafplaatsen om deze, soms verborgen, funeraire
cultuurparels in Nederland uit de vergetelheid te halen en meer mensen kennis te laten maken
met de vele kanten van onze funeraire cultuur: de bomen en planten op begraafplaatsen, de
grafstenen met hun symboliek en decoraties, de gebouwen en niet te vergeten de verhalen over
personen die er begraven liggen.

De Terebinth heeft een website (www.terebinth.nl) met onder andere:

 • nieuwsberichten
 • aankondiging van excursies in Nederland en funeraire reizen naar het buitenland
 • foto’s en filmpjes
 • wandelingen over begraafplaatsen in Nederland

Kwartaalblad Terebinth
De Terebinth geeft het kwartaalblad Terebinth uit. Meer hierover onder het tabblad Tijdschrift Terebinth.

Lidmaatschap
De contributie bedraagt slechts € 27,50 per jaar voor particulieren. Gezinsleden betalen
€ 11 per jaar. Als u geen lid wilt worden maar u draagt het werk van onze vereniging een
warm hart toe, dan kunt u ook donateur worden (vanaf € 10 per jaar).

Aanmelding
Aanmelding kan via het contactformulier op de website.