Menu
top-banner-30.jpg

De Gouden Terebinth 2018

Het bestuur van stichting Terebinth heeft in 2015 besloten om een landelijke prijs in te stellen voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. Deze prijs – de Gouden Terebinth – wordt voor de tweede keer uitgereikt in januari 2018.

Terebinth wisseltrofee

Lees meer...

Themamiddag over Restauratie in Purmerend: hoe restaureer je oude grafmonumenten?

Met 33 mensen waren we op 26 augustus in Purmerend. Nieuwsgierig naar tips om zelf grafmonumenten te restaureren, nieuwsgierig naar het verhaal achter de Oude Begraafplaats in Purmerend, of gewoon: als mensen die iets met oude begraafplaatsen hebben. Donateur en niet-donateurs, uit Purmerend, Huizen, Oostzaan of Texel.

Purmerend 2

Lees meer...

Insectenhotel op de oude begraafplaats Maria Rust in Rockanje

De gebroeders Stolk ontwierpen en maakten samen met de leden van de werkgroep Maria Rust dit insectenhotel, dat op de historische begraafplaats Maria Rust aan de Zeeweg in Rockanje (Westvoorne) staat. Wilt u er ook zo een in uw tuin of op uw begraafplaats? Zie voor de bouwtekening plus de begeleidende tekst op deze website of op de site van Maria Rust. Veel succes!

Nieuwe bundel Over de groene zoden: schrijvers en onderwerpen gezocht!

In 2015 verscheen de bundel Over de groene zoden. Wandelen over begraafplaatsen in Nederland, onder redactie van Liesbeth Vermeulen en Bartho Hendriksen. Het boek werd uitgegeven door stichting Terebinth en is nu bijna uitverkocht. Over de groene zoden laat zien

Lees meer...

Stichting Terebinth opgericht

Bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april heeft de Vereniging De Terebinth besloten zichzelf op te heffen om plaats te maken voor de Terebinth, stichting voor funerair erfgoed. Op 13 juni werd de stichtingsakte van die nieuwe stichting bij de notaris gepasseerd.
Onmiddellijk na afloop van het tekenen van de stichtingsakte vond de eerste formele bestuursvergadering van de nieuwe stichting plaats. Informeel kwam het vijftallige nieuwe bestuur ook al wel bijeen, bij zo'n gelegenheid werd bovenstaande foto gemaakt met v.l.n.r. Joke van der Brug (secretaris), Ger Thonen, Harry Schwering (penningmeester), Korrie Korevaart en Bert Lever (voorzitter).
Als zijn hoofdtaak ziet - ook - de stichting Terebinth het op landelijk niveau aandacht blijven vragen voor het funerair erfgoed en de funeraire cultuur. Op dit gebied is nog weinig landelijk beleid en het terrein is mede als gevolg van grote verschuivingen van begraven in de richting van cremeren aan grote veranderingen onderhevig.
Het bestuur hecht vanzelfsprekend aan een goede relatie met zijn donateurs. Het blad Terebinth is daarbij een belangrijk medium. Daarnaast is het bestuur van zins om themagerichte donateursbijeenkomsten te organiseren.

Dag, mijn lieve moeder

Grafcultuur in Friesland

Dag, mijn lieve moederOnlangs verscheen Dag, mijn lieve moeder van P. en K. Karstkarel. Het boek nodigt iedereen uit om naar de Friese grafcultuur te gaan kijken. Geen kerkhof of begraafplaats hebben de auteurs overgeslagen, zodat de keuze waar de reis heen zal gaan niet gemakkelijk is. Voor liefhebbers van funeraire cultuur is dit boek een absolute must. Er zijn maar weinig provincies die op zo'n standaardwerk over hun funeraire cultuur kunnen bogen. De afzonderlijke, korte hoofdstukjes over een keur aan onderwerpen op dit gebied, geven bovendien veel lezenswaardige informatie over alles wat hier bij de begraafcultuur kwam kijken.

Leden van Vereniging De Terebinth kunnen dit boek bestellen met 5 euro korting, via de website van Friese Pers Boekerij (www.noordboekwinkel.nl ) met als kortingscode Terebinth2016. Het kost dan geen € 39,95 maar € 34,95.