Menu
top-banner-26.jpg

Stichting Ter Navolging wint Gouden Terebinth

De Gouden Terebinth, de prijs van stichting Terebinth voor funerair erfgoed, is zaterdag 3 februari jl. uitgereikt aan de vrijwilligers van stichting Ter Navolging Tiel voor hun niet-aflatende strijd om de historische begraafplaats Ter Navolging te redden voor het nageslacht. De Tielse delegatie ontving de prijs in de aula van begraafplaats Tolsteeg in Utrecht uit handen van Terebinth-voorzitter Bert Lever. De prijs bestaat uit een wisseltrofee en een bedrag van duizend euro.

Lees meer...

Boekjes over de funeraire cultuur in Nederland

Terebinth nam destijds het initiatief tot de uitgave van een reeks boekjes over de funeraire cultuur in Nederland. Van deze reeks Funeraire Cultuur zijn via Terebinth nog zeven deeltjes te koop, voor 2,50 euro per stuk, plus verzendkosten.
Te bestellen via het Bureau van Terebinth, per e-mail: bureau[ad]terebinth.nl of tel. 06 2417 3646.

Lees meer...

De Gouden Terebinth 2018

Het bestuur van stichting Terebinth heeft in 2015 besloten om een landelijke prijs in te stellen voor een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingespannen voor het behoud van funerair erfgoed. Deze prijs – de Gouden Terebinth – wordt voor de tweede keer uitgereikt in januari 2018.

Terebinth wisseltrofee

Lees meer...

Stichting Terebinth opgericht

Bestuursleden

Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 april heeft de Vereniging De Terebinth besloten zichzelf op te heffen om plaats te maken voor de Terebinth, stichting voor funerair erfgoed. Op 13 juni werd de stichtingsakte van die nieuwe stichting bij de notaris gepasseerd.
Onmiddellijk na afloop van het tekenen van de stichtingsakte vond de eerste formele bestuursvergadering van de nieuwe stichting plaats. Informeel kwam het vijftallige nieuwe bestuur ook al wel bijeen, bij zo'n gelegenheid werd bovenstaande foto gemaakt met v.l.n.r. Joke van der Brug (secretaris), Ger Thonen, Harry Schwering (penningmeester), Korrie Korevaart en Bert Lever (voorzitter).
Als zijn hoofdtaak ziet - ook - de stichting Terebinth het op landelijk niveau aandacht blijven vragen voor het funerair erfgoed en de funeraire cultuur. Op dit gebied is nog weinig landelijk beleid en het terrein is mede als gevolg van grote verschuivingen van begraven in de richting van cremeren aan grote veranderingen onderhevig.
Het bestuur hecht vanzelfsprekend aan een goede relatie met zijn donateurs. Het blad Terebinth is daarbij een belangrijk medium. Daarnaast is het bestuur van zins om themagerichte donateursbijeenkomsten te organiseren.

Dag, mijn lieve moeder

Grafcultuur in Friesland

Dag, mijn lieve moederOnlangs verscheen Dag, mijn lieve moeder van P. en K. Karstkarel. Het boek nodigt iedereen uit om naar de Friese grafcultuur te gaan kijken. Geen kerkhof of begraafplaats hebben de auteurs overgeslagen, zodat de keuze waar de reis heen zal gaan niet gemakkelijk is. Voor liefhebbers van funeraire cultuur is dit boek een absolute must. Er zijn maar weinig provincies die op zo'n standaardwerk over hun funeraire cultuur kunnen bogen. De afzonderlijke, korte hoofdstukjes over een keur aan onderwerpen op dit gebied, geven bovendien veel lezenswaardige informatie over alles wat hier bij de begraafcultuur kwam kijken.

Leden van Vereniging De Terebinth kunnen dit boek bestellen met 5 euro korting, via de website van Friese Pers Boekerij (www.noordboekwinkel.nl ) met als kortingscode Terebinth2016. Het kost dan geen € 39,95 maar € 34,95.

Carry Coppée

Dit jaar overleed kunsthistorica Carry Coppée. Zij schreef verschillende artikelen over praalgraven in Nederlandse kerken. In samenspraak met haar dochter zijn uit haar nalatenschap twee artikelen en enkele foto’s geplaatst op de site van De Terebinth. Die zijn het lezen en bekijken meer dan waard.

Het grafmonument voor Evert van Heeckeren en Maria Torck in de Sint Walburgiskerk te Zutphen.
Download (pdf).

Jan Mast, een Utrechtse beeldhouwer van grafmonumenten in de achttiende eeuw.
Download (pdf).

Gast aan het woord 12 - Carry Coppée: St. Pancras Old Church & Churchyard.
Weblink (Atelier Terre Aarde).