De Terebinth


 

Wat doet de Vereniging De Terebinth

De Terebinth is een onafhankelijke vereniging die zich inzet voor het behoud van de funeraire cultuur in Nederland.
Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. De vereniging beijvert zich voor een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden. De vereniging verzorgt informatieve bijeenkomsten en/of excursies voor haar leden.
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zich bij onze vereniging aansluiten?
Meld u zich dan aan als lid of donateur en neem contact met ons op via bureau@terebinth.nl.
De vereniging geeft een tijdschrift uit. Voor meer informatie over het tijdschrift, http://tijdschrift-terebinth.nl

Actuele berichten uit de funeraire wereld

Voor actuele berichten ga naar Actueel

Stel een vraag

Heeft u een vraag over begraafplaatsen, stuur een mail naar Terebinth. Ons team van landelijke adviseurs zal proberen uw vraag te beanwoorden.

 

Terebinth informatie
Bergklooster_018_Medium-ffd802f7e5.jpg

Historische begraafplaatsen in Nederland

Brochures over diverse onderwerpen

Wet op de lijkbezorging
Alles met betrekking tot doodgaan, de dood, begraven en cremeren is bij wet geregeld. De wet op de lijkbezorging is van overheidswege samengesteld om duidelijkheid te geven over de dood en het overlijden en alles wat er direct en zijdelinks mee te maken heeft. Twijfelt u over iets wat met doodgaan, de dood, doodgaan, begraven en cremeren te maken heeft en vindt u dat u niet goed bent voorgelicht door de uitvaartondernemer dan kunt u in de wet op de lijkbezorging alles terugvinden.
De wet op de lijkbezorging kunt u terugvinden op de website van de overheid.

 

Word donateur
5668 large 

U kunt het werk van De Terebinth ook steunen door donateur van de vereniging te worden. Voor minimaal € 10 per jaar steunt u ons.    

Lees meer...

Agenda

Noteer vast in uw agenda: 18 april 2015
Algemene Vergadering in de ontvangstruimte van de R.-K.-Begraafplaats Buitenveldert te Amsterdam. Aansluitend een excursie over de begraafplaats.

En verder
Medio februari: Bijeenkomst landelijke adviseurs
Half mei Voorjaarsexcursie Terebinth
30 mei-7 juni: Week van de Begraafplaats
Half juli Zomerexcursie Terebinth
12 en 13 september: Open Monumentendag met als thema: Kunst & Ambacht
Half september Najaarsexcursie Terebinth
Oktober Najaarsbijeenkomst Terebinth
Agenda onder voorbehoud

Gezocht
De werkgroep Excursie zoekt nieuwe leden voor het organiseren van excursies en activiteiten in 2015. Interesse? Stuur een mailtje naar bureau@terebinth.nl

De werkgroep Week van de Begraafplaats (30 mei-7 juni) zoekt versterking. Interesse? Stuur een mailtje naar bureau@terebinth.nl

 

Nummer 4, december 2014

terebinth 11 2014

 Herstel van begraafplaatsen en gedenktekens is een belangrijk aandachtspunt van De Terebinth. Het laatste nummer van dit jaar zoomt in op diverse aspecten hiervan. 

Lees meer...

Excursie Bergklooster en Kranenburg
‘In het kruis ligt het heil, in het kruis ligt het leven’
Bergklooster

Fotoalbum
Deze tekst staat op het gedenkteken voor Thomas a Kempis, een groot Keltisch kruis, bij de ingang van de begraafplaats Bergklooster. Een mooi sta
rtpunt voor de Terebinth-excursie naar de begraafplaatsen Bergklooster en Kranenburg.

 

Lees meer...